Privacy

Privacyverklaring Podotherapiepraktijk van der Pas

Met deze privacyverklaring willen wij u als patiënt informeren over de wijze waarop wij als zorgverlener omgaan met uw persoonlijke en medische gegevens. Het waarom van de vastlegging, verwerking en uitwisseling van uw gegevens met andere partijen (zorgverleners en uw zorgverzekeraar) wordt hieronder nader toegelicht. Voorts informeren wij u over uw overige wettelijke privacyrechten.

Welke gegevens verwerken wij?

In het kader van onze dienstverlening verwerken wij van u de volgende persoonlijke gegevens:

Waarvoor gebruiken wij uw gegevens?

Wat is de bewaartermijn van uw medische gegevens?

Wij zijn wettelijk verplicht uw medische gegevens 15 jaar te bewaren.

Overige Privacyrechten

Op welke wijze beveiligen wij uw persoonsgegevens?

Alle medewerkers en aangeslotene van Podotherapie van der Pas werken volgens opgestelde protocollen binnen de praktijk om uw privacy te waarborgen. Daarnaast heeft elke medewerker een privacyverklaring getekend.